top of page

EN LITEN BARNEHAGE

Det beste
for de aller minste

En familiebarnehage kan være ideell for de minste.

Et første steg fra hjem til barnehage!

OM

Familie-

barnehagen

Bratsberghavna familiebarnehage er en liten barnehage for de aller minste barna, designet for å gjøre overgang fra familie til barnehage til en trygg og god opplevelse for både foreldre og barn. 

 

Korona-pandemien har vist oss at barna trives best i mindre kohorter og å ha et begrenset antall voksne å forholde seg til. Det gir ikke bare lite smitte, men trivsel og trygghet for de aller minste barna. 

Services

PEDAGOGIKK

Læring i barnehagen foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, danning og omsorg.  Vi har et helthetlig læringssyn. Barna lærer i alle situasjoner gjennom hele dagen. De lærer gjennom alt de opplever og erfarer.

SØKE PLASS?

Det er felles søknadsfrist for alle barnehager i Skien den 1. mars hvert år for oppstart i august samme året. Har du behov for å starte på et annet tidspunkt, eller mistet søknadsfristen, så søker man likevel plass på samme sted. Det kan da være lurt å ringe oss, for vi kan ha ledig plass fra tid til annen. 

 

Du søker plass på kommunens sider. 

Contact

Kontakt oss

Bratsberghavna 7

3714 Skien

Tel 468 35 729

Email runar.byberg@gmail.com

bottom of page