top of page

FINN UT MER

PEDAGOGIKK OG ÅRSPLAN

Læring i barnehagen foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, danning og omsorg.  Vi har et helthetlig læringssyn. Barna lærer i alle situasjoner gjennom hele dagen. De lærer gjennom alt de opplever og erfarer: