top of page

FINN UT MER

PEDAGOGIKK OG ÅRSPLAN

Læring i barnehagen foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, danning og omsorg.  Vi har et helthetlig læringssyn. Barna lærer i alle situasjoner gjennom hele dagen. De lærer gjennom alt de opplever og erfarer:

 • Online Plan

  600USD
  Every month
  Private Assessment & Guidance via Video Conferencing Service
  Valid for 2 months
  • I'm a benefit
  • I'm a benefit
  • I'm a benefit
  • I'm a benefit
  • I'm a benefit
 • In Person Plan

  1 000USD
  Every month
  In Person Assessment & Guidance at the Clinic
  Valid for 2 months
  • I'm a benefit
  • I'm a benefit
  • I'm a benefit
  • I'm a benefit
  • I'm a benefit
bottom of page