top of page

FINN UT MER

PEDAGOGIKK OG ÅRSPLAN

Læring i barnehagen foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, danning og omsorg.  Vi har et helthetlig læringssyn. Barna lærer i alle situasjoner gjennom hele dagen. De lærer gjennom alt de opplever og erfarer:

dreamstime_2742276.jpg

Leken skal ha en stor plass i barnehagen. Leken legger grunnlaget for barns vennskap med hverandre. Leken danner grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Barnehagen skal tilrettelegge omgivelsene for variert lek. Personalet skal støtte, oppmuntre og inspirere barna i deres lek og sikre at alle barn får gode erfaringer og mestrer samspillet i leken.

 

Danning er en livslang prosess som blant annet utvikler evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. I barnehagen er samhandling i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Å ha en dannende prosess vil si å hjelpe barna til å stille spørsmål, reflektere og undre seg. Svarene skal lede til nye spørsmål, og barnet blir etter hvert mer selvstendig og leter etter svarene selv.

 

Du kan laste ned barnehagens årsplan HER.

VÅR FILOSOFI

Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagen, både i rutinesituasjoner og i lek og læring. Omsorg gir barnet trygghet og er en viktig forutsetning for utvikling og læring. Å gi barna mulighet til å ha omsorg for hverandre danner grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse.

Washing Hands
bottom of page