top of page

BLI KJENT MED 

BARNEHAGEN 

Bratsberghavna familiebarnehage er en liten barnehage for de aller minste barna, designet for å gjøre overgang fra familie til barnehage til en trygg og god opplevelse for både foreldre og barn.

 

Korona-pandemien har vist oss at barna trives best i mindre kohorter og å ha et begrenset antall voksne å forholde seg til. Det gir ikke bare lite smitte, men trivsel og trygghet for de aller minste barna. 

Å være en liten enhet gjør barnehagen til et kjent og kjært sted. Størrelsen på gruppen gjør det enklere å ivareta individuelle behov og familiens ønsker, innenfor barnehagens årsplaner og rammeverk.

 

Barnehagen passer for barn fra 0 til 3 år. Eldre barn anbefaler vi å søke til større barnehager.

Barnehagen i Bratsberghavna 7 har vært i drift siden 2006 og ligger nydelig til i et nabolag med utsikt over Gjerpensdalen og med umiddelbar nærhet til lekeplasser og natur. Det er enkel adkomst både nordfra og sørfra via Håvundvegen.

Barnehagens åpningstid er for tiden fra 7:45 til 16:15, og hvert år bestemmer vi åpningstiden etter foreldrenes felles behov, innenfor en 8,5 timers åpningsperiode.

VÅR FILOSOFI

Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagen, både i rutinesituasjoner og i lek og læring. Omsorg gir barnet trygghet og er en viktig forutsetning for utvikling og læring. Å gi barna mulighet til å ha omsorg for hverandre danner grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse.

bottom of page